cung cấp

Dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Khoa

0908.774.175 - 0908.459.175

Vật liệu chịu nhiệt, cách nhiệt

Xi măng chịu nhiệt - Thermal cement
Xi măng chịu nhiệt - Thermal ceme...
Gạch chịu nhiệt - Thermal brick
Gạch chịu nhiệt - Thermal brick
Bảo ôn định hình - Fixative insulator
Bảo ôn định hình - Fixative insul...
Bảo ôn tấm - Plate insulator
Bảo ôn tấm - Plate insulator