cung cấp

Dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Khoa

0908.774.175 - 0908.459.175

Băng tải

Băng tải than - Coal conveyor
Băng tải than - Coal conveyor
Băng tải củi - Wood conveyor
Băng tải củi - Wood conveyor
Băng tải xỉ - Ash conveyor
Băng tải xỉ - Ash conveyor
Băng cào bùn - Mud conveyor
Băng cào bùn - Mud conveyor