cung cấp

Dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Khoa

0908.774.175 - 0908.459.175

Van công nghiệp

Van công nghiệp - Valves
Van công nghiệp - Valves
Van an toàn - Safety valves
Van an toàn - Safety valves
Van giảm áp - Reducing valves
Van giảm áp - Reducing valves
Van điều khiển - Control valves
Van điều khiển - Control valves
Van một chiều - Check valves
Van một chiều - Check valves
Lọc chữ Y - Y strainer
Lọc chữ Y - Y strainer
Bẫy hơi - Steam trap
Bẫy hơi - Steam trap
Bộ tách hơi nước - Steam seperator
Bộ tách hơi nước - Steam seperator
Ống mềm, ống giãn nở - Flexible joint, expansion joint
Ống mềm, ống giãn nở - Flexible joint, expansion j...