cung cấp

Dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Khoa

0908.774.175 - 0908.459.175

Lò hơi, Lò dầu, Lò sấy

Lò hơi đốt than - Coal fired steam
Lò hơi đốt than - Coal fired steam
Lò hơi đốt trấu - Rice husk fired
Lò hơi đốt trấu - Rice husk fired
Lò hơi đốt dầu - Oil fired steam boiler
Lò hơi đốt dầu - Oil fired steam boiler
Lò hơi đốt đa nhiên liệu - Multi fuel   fired steam boiler
Lò hơi đốt đa nhiên liệu - Multi fuel fired stea...
Lò dầu tải nhiệt đốt than - Coal fired   thermal oil heat boiler
Lò dầu tải nhiệt đốt than - Coal fired thermal o...